Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 2021 r. wyniosło 6221,04 zł. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu 2021 r. wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 roku. Jest ona ustalona od stałej wartości, począwszy od lutego składka ta zależeć będzie od dochodu uzyskanego przez firmę.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2021 r. wynoszą:

Płatność składki - do 20 lutego

podstawa wymiaru składka zdrowotna

wysokość składki zdrowotnej styczeń 2022

opodatkowany liniowo - stawka 4,9% podstawy*

6221,04 x 75% = 4 665,78 zł

228,62 zł

opodatkowany skala - stawka 9% podstawy*

419,92 zł