A – aktualny numer rejestracyjny pojazdu,
B – data pierwszej rejestracji pojazdu,
C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu, a wśród nich:
  • C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dokumentu,
  • C.1.2 – numer PESEL lub REGON,
  • C.1.3 – adres posiadacza dokumentu,
  • C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
  • C.2.2 – numer PESEL lub REGON,
  • C.2.3 – adres właściciela pojazdu

D – dane dotyczące pojazdu, a wśród nich:
  • D.1 – marka pojazdu,
  • D.2 – typ pojazdu (wraz z wariantem i wersją),
  • D.3 – model pojazdu,

E – numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy),
F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu, nie dotyczy motocykli i motorowerów [kg],
F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg],
F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg],
G – masa własna pojazdu (jeśli dokument dotyczy pojazdu ciągnącego, innego niż kategoria M1, masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające) [kg],
H – okres ważności dowodu (jeśli dotyczy),
I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
J – kategoria pojazdu,
K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli występuje),
L – liczba osi,
O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [kg],
O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca [kg],
P.1 – pojemność silnika [cm3],
P.2 – maksymalna moc netto silnika [kW],
P.3 – rodzaj paliwa,
Q – stosunek mocy do masy własnej (dotyczy motocykli i motorowerów) [kW/kg],
S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
S.2 – liczba miejsc stojących (jeśli  takie występują w danym pojeździe).