Jak zaksięgować umowę zlecenia w KPiR?
2021-08-18 21:35:00 Administrator Anna Truchan-Blauth
Czym jest umowa zlecenia? Kwestie związane z umową zlecenia zostały wskazane w art. 734 par. 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi zleceniobiorca, czyli przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy, czyl... Więcej